Послуги

В об'єднання існують такі практики:
 
Практика Кримінального права.
Досвід і знання наших адвокатів дозволить Вам відчувати себе захищеним при будь-яких спробах правоохоронних органів притягнути Вас до кримінальної відповідальності.
Застосовуючи новітні напрацювання Верховного суду України і наукових співробітників провідних навчальних закладів України, дозволить нам з Вами вийти з найскладніших кримінально-правових ситуацій.

Напрямки захисту.

- Адвокати, АО «Домінус Літіс» здійснюють захист за всіма видами злочинів, які передбачені Кримінальним Кодексом України.

- Представлення інтересів потерпілих та цивільних позивачів у кримінальному провадженні;

- Надання правової допомоги свідком під час слідчих дій у кримінальному провадженні.

            Реалізація зазначених видів захисту громадян здійснюється нами на всіх стадіях кримінального провадження починаючи від досудового розслідування до представлення інтересів у Верховному та Європейському суді.

Практика Цивільного та Господарського права.

Послуги для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

Повний юридичний супровід Господарської діяльності що охоплює:

- експертиза та розробка проектів контрактів, господарських договорів та угод (в т.ч. зовнішньоекономічних) (аналіз їх юридичного змісту, подання до них своїх зауважень (протоколів розбіжностей) стосовно юридичного змісту та форми; участь у переговорах по укладенню, зміні або припиненню господарських договорів; а також супровід їх виконання;

- представництво інтересів Клієнта у взаємовідносинах з державними органами та установами з приводу будь-яких питань, що виникають в процесі здійснення Клієнтом господарської діяльності; представництво інтересів Клієнта у всіх судових процесах з будь-яких спірних правовідносин, що виникають у Клієнта; надання юридичних висновків з приводу перспектив участі Клієнта у тій чи іншій судовій справі; апеляційне оскарження рішень органів Державної фіскальної служби чи правоохоронних органів;

- супровід стягнення дебіторської заборгованості з фізичних та юридичних осіб -контрагентів Клієнта; участь у виконавчих провадженнях стосовно Клієнта;

- консультування з оптимізації ведення бізнесу та оподаткування;

- реєстрація створення юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; внесення змін до статутних документів Клієнта, його реорганізація та ліквідація.

- оформлення об'єктів інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг, винаходів, творів тощо) Клієнта та захист його інтелектуальних прав;

- трудові відносини на підприємствах, оптимізація взаємовідносин з найманими працівниками, вирішення кадрових питань.

Послуги для фізичних осіб

представництво та захист інтересів громадян ( іноземців та осіб без громадянства) з приводу будь-яких питань у будь-яких державних органах і установах, правоохоронних органах та судах, зокрема, але не обмежуючись:

- відшкодування матеріальної та компенсація моральної шкоди;

- визнання права власності на рухоме і нерухоме майно;

- справи зі шлюбно-сімейних відносин (розірвання шлюбу, розділ майна при розірванні шлюбу, стягнення аліментів, позбавлення батьківських прав, визначення місця проживання дитини, усиновлення, отримання дозволу на виїзд за кордон з дитиною без дозволу батька і т.і.);

- стягнення заборгованості; боротьба з колекторами і рейдерами;

- захист прав споживачів; оскарження незаконних дій з боку банків;

- трудові відносини (відновлення на роботі, стягнення заборгованості по заробітній платні);

- спадщина (визнання права власності на спадкове майно, встановлення додаткового строку для прийняття спадщини і т.і.);

- житлові спори (розділ і встановлення порядку користування житловим приміщенням, спори з організаціями, які надають житлово-комунальні послуги)

- пенсійні справи (призначення та перерахунок пенсій)

Супровід договірних відносин (експертиза, розробка проектів та надання роз’яснень та порад стосовно їх укладання та виконання, зокрема купівля-продаж, міна, дарування нерухомості в т.ч. в новобудовах (майнових прав, відступлення прав на майно; облігацій); Іпотечне та кредитне фінансування і т.і.);

Практика адміністративного права і справ про адміністративні правопорушення.

- Супровід при вирішенні конфліктів з держорганами та установами; адміністративне та судове оскарження;

- Оскарження податкових повідомлень – рішень, адміністративних постанов;

- Консультування, розробка стратегії і захист в справах про адміністративні правопорушення в державних органах та судах

- Допомога при ДТП, порушенні ПДР і позбавлення прав керування ТЗ;

- Визнання протиправними нормативних актів, рішень, дій державних органів, органів місцевого; самоврядування, інших органів або посадових осіб;

- Контроль та змушення до дотримання всіх норм законодавства України перевіряючими органами