Каталог статей

10. Спірні питання застосування ст. 225 ЦК та доказування (п. 16 ППВСУ № 9)

10. Спірні питання застосування ст. 225 ЦК та доказування (п. 16 ППВСУ № 9)

9. Визнання правочину дійсним (п. 13 ППВСУ № 9). Щодо змін у законодавстві.

9. Визнання правочину дійсним (п. 13 ППВСУ № 9). Щодо змін у законодавстві.

8. Порушення вимог закону щодо форми укладення договору (п. 12 ППВСУ № 9).

8. Порушення вимог закону щодо форми укладення договору (п. 12 ППВСУ № 9).

7. Визначення заінтересованості в разі пред’явлення позову про недійсність правочину в контексті ч. 3 ст. 215 ЦК (пункти 5, 15, 26 ППВСУ № 9)

7. Визначення заінтересованості в разі пред’явлення позову про недійсність правочину в контексті ч. 3 ст. 215 ЦК (пункти 5, 15, 26 ППВСУ № 9)

6. Розмежування реституції і віндикації (п. 10 ППВСУ № 9)

6. Розмежування реституції і віндикації (п. 10 ППВСУ № 9)

5. Визнання правочину укладеним / неукладеним. Момент вчинення правочину (п. 8 ППВСУ № 9)

Визнання правочину укладеним / неукладеним. Момент вчинення правочину (п. 8 ППВСУ № 9) .

4. Нікчемність правочину та застосування наслідків недійсності правочину (п. 5 ППВСУ № 9)

Нікчемність правочину та застосування наслідків недійсності правочину (п. 5 ППВСУ № 9).

3. Розмежування нікчемних і оспорюваних правочинів (п. 4 ППВСУ № 9)

3. Розмежування нікчемних і оспорюваних правочинів (п. 4 ППВСУ № 9).

2. Спірні питання тлумачення змісту правочину (п. 3 ППВСУ № 9)

У п. 3 ППВСУ № 9 зазначено, що при розгляді спору суд може ухвалити рішення про тлумачення змісту правочину лише на вимогу однієї або обох сторін правочину чи їх правонаступників (ст. 213 ЦК, ст. 37 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК)) в порядку позовного провадження.

Питання застосування в судовій практиці ППВСУ від 06.11.2009 р. № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»

1. Загальні питання застосування в судовій практиці постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними»